TARİHÇEMİZ

TARİHÇEMİZ

Delta Koleji, 2007 yılında eğitim sürecine başlamış ve kısa süre içerisinde dershanecilikte bölgenin en büyük kurumlarından bir tanesi olmuştur. Bu süreçte 32 derslikte her yıl yaklaşık 600 öğrenciye umut ışığı olan Delta Koleji, binlerce öğrencinin hedefine ulaşmasını sağlamış ve büyük başarı yakalamıştır. Dershanecilik sektörünün değişimiyle butik eğitim sistemine geçen Delta Koleji, 15-18 kişilik butik dersliklerde eğitimine devam etmiştir. 

Dershanecilik döneminde birçok kurumsal markanın temsilciliğini yapmış olan Delta Koleji, her öğrenciye aynı yaklaşımla eğitim vermeye çalışan anlayışı yok saymış ve kendi markasını yaratarak bireysel eğitim farkındalığını önemseyip her bireyin kendi öğrenme iklimini ve tarzını yakalamasını sağlamıştır. Bu anlamda eğitimin tekdüzeliğinden sıyrılmayı başaran Delta Koleji, bilginin dört duvar arasında anlatılan cümlelerden ibaret olmadığı ilkesini baz alarak çocukları oyuncakların sınırlı dünyasından gerçek yaşam deneyimlerini kazanabilecekleri ortamlara yönlendirmeyi amaç edinmiş ve başarılı olmuş bir kurum haline gelmiştir. 

Eğitimde Kalite

Delta Koleji, eğitimin en varyasyonlu hallerini gençlerin öğrenme metotlarını doğru analiz ederek dersliklere taşımış bir kurumdur. Her öğrenciye aynı dersin aynı yollarla anlatılamayacağının fazlasıyla farkında olan Delta Koleji, bu anlamda profesyonel çalışmalar yürütüp doğru yolları bulmuş ve bu sonuç doğrultusunda hareket etmeye başlamıştır. Her geçen yıl başarısına başarı katan Delta Koleji, bu başarıyı en az öğrencileri kadar çalışkan olan yönetime borçludur. Bireysel başarılarla birlikte tüm öğrencilerinin başarısını hedef alan bir anlayışla eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmektedir.

 

ONLINE KAYIT FORMU