MİSYON-VİZYON

MİSYON-VİZYON

MİSYONUMUZ

"Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır."

                                                                                                                            Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Delta Koleji'nin misyonu, Ulu Önder'imizin de belirttiği gibi irfanlı nesillerin en dinamik, en çağdaş, en başarılı ve djital dünyaya hakimiyeti olan, aynı zamanda sosyal yaşamın içinde, kendi karakterini, vizyonunu, kimliğini rahatça yansıtabilen nesillerin oluşumu için çaba göstermektir. Delta Koleji, kalıcı bir gelecek ve bu doğrultuda kalıcı bir eğitimi misyon edinmiş bir eğitim kurumudur. Hem ülkemiz hem de geleceğimizin nesilleri için doğru ve dolu bir eğitimi amaç edinmiş olan Delta Koleji, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kalıcı zaferler uğruna son derece kaliteli hizmet vermeye devam edecektir.

VİZYONUMUZ

"Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmenlere dayalıdır."

                                                                                                                            Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Delta Koleji, vizyon olarak ise etkin, kalıplarına sığmayan, aktif ve yeni dünyanın tüm beklentilerine karşılık verebilen öğretmenlerle parçadan bütüne, çağdaş medeniyetler seviyesinde bir eğitim planını güncelleyerek ana okulundan, liseye parmakla gösterilecek Delta düsturu ve olgunluğunu öğrencisine ve yaşamına yansıtacak bir politika izlemeyi hedef edinmiştir. Kurum olarak globalleşen dünyamızda kendinizi geliştirdiğiniz sürece ayakta kalabilirsiniz. Bizler de sizlerin ve toplumun beklentilerini  bilimin ışığında net çizgi olarak benimsemiş ve Atatürk ilke ve inkılaplarını bu ulu yolumuzun dinamitleri olarak belirlemiş bulunmaktayız. 

 

ONLINE KAYIT FORMU