İLKOKUL - Life First Step

İLKOKUL - Life First Step

Yer üstü zenginliklerini keşfetmeyen, yer altı zenginliklerini çıkaramaz...

Delta Koleji olarak bizlere emanet ettiğiniz çocuklarımızın iyi bir insan olmaları için gerekli olan temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda onları etik ve insani değerlerimize uygun yetiştirmek gayesiyle ilkokulda sağlam ve güçlü bir eğitim hizmeti sunuyoruz.

Eğitimin müfredat dahilindeki derslerden ibaret olmadığını, çocuklarımızın okulumuzdan çıktıktan sonra kendi kişilik ve karakterleri ile bambaşka dersler aldıklarını da bildiğimiz için onları hem girecekleri sınavlara hem de kişisel yaşamlarındaki olaylara hazırlıyoruz.

Öğrencilerimize uyguladığımız takviye programlarıyla gereken hazır olmaz seviyesine ulaşmalarını sağlayarak onları bir üst öğrenime hazırlıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız bir üst sınıfa geçince aşina olduğu dersleri ve konuları çok daha kalıcı bir şekilde kavrayabiliyor. Ancak asıl hedefimiz çocuklarımıza soru çözmeyi değil hayatı çözmeyi öğretmektir. Dil becerileri en üst düzeyde olan, geleceği tasarlayan, hayal kuran ve hayallerini gerçekleştirmek için asla pes etmeyen bireyler yetiştiriyoruz.

Delta Okulları’nda mikro eğitim modeli ile öğrenme, keşfetme ve araştırma esastır. Daha başarılı bireyler için tasarlanmış mikro eğitim modelimizde kişisel gelişimin yanında öğrencinin bütün yönleriyle ilerlemesi göz önünde bulundurulur. Öğrenci bu sayede araştırma, merak etme, sorgulama ve kendi kişisel çabaları ile sonuca varma yetisi kazanır. Hayatı boyunca merak edip araştırmaya hiçbir birey kendisini geliştiremez. Bizler de Delta Koleji olarak bu konuyu gençlerimize olabildiğince kalıcı olarak öğretmeye ve onların bu konuda farkındalık kazanıp hayatlarını bu yönde şekillendirmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Akademik programın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, rotasyonlu etkinlikler, sınıf ve okul rutinlerinden oluşan öğrenim deneyimleri, öğrencilerin okul öncesi programından ilkokula geçişlerini ve sonraki eğitim seviyesi olan ortaokula hazırlanmalarını baz alarak gençlerimizi tam donanımlı bir öğretim modeli ile önlerindeki eğitim hayatına hazırlamayı hedefliyoruz.

ONLINE KAYIT FORMU