ANAOKULU - Word Happy Kids

ANAOKULU - Word Happy Kids

Koşup Oynayan Çocuk Mutludur!

Okul öncesi eğitim ve öğretim programı her öğrencinin farklı geçmişini göz önünde bulundurarak onun kişiliği, gereksinimleri ve kabiliyetleri üzerinde yoğunlaşır. Öğretmenleri, öğrencinin bireysel özelliklerine en uygun eğitimi sunmaya yönlendirir. Eğitim ve öğretim programı, öğrencilerin var olan ilgi alanları, gereksinimleri, kuvvetli yönlerinden başlar ve onların öğrenmelerinin ve seçimlerinin sorumluluklarını almalarını hedefler. 

Delta Koleji, çocukların öğrenim açısından nelere ilgi duyduğunu ve hangi konuları hangi şekilde daha iyi kavradığını analiz etmeye odaklanır ve bu şekilde her çocuğa aynı şekilde yaklaşmaz.

Delta Koleji' nde okul öncesi eğitim kreş ve ana okulu olarak ikili konsept şeklinde düşünülmüştür. Birçok eğitim kurumlarında bu ayrım bulunmamaktadır. Güncel nesil ayrıntılı bir şekilde incelendiği zaman çocuklarımız her eğitimi dijital sistem üzerine aldıkları için eski dönemlerdeki motor gelişimler aktif değildir. Bizler her ne kadar dijital eğitimi desteklesek de çocuklarımızı tamamen dijital bir ekrana mahrum bırakmayız. Bu anlamda sınırı aşmamayı ve orta yolu bularak eşit seviyede hareket etmeyi kendimize amaç edinmiş bulunuyoruz.

Dijital Eğitime Bağlı Kalmamak

Kreş eğitimine özen gösterilmelidir ki oyun ortamından uzaklaşmadan eğitim ve öğretim sürecinde sorumluluk aşılanarak gelişim tamamlamak ve okul sevgisi aşılamaktır.Ana okulunda ise öğrencilere hem her şeyi biliyormuş hem de hiçbir şey bilmiyormuş gibi eğlenceli ama yüzeysel tüm okul eğitimleri verilmektedir. Delta okulları olarak, erken çocukluk eğitiminin çocuklarımızın geleceği için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz.

Ve gelecekte sahip olunması gereken bazı yeteneklerin ilk adımını okuluzda atıyoruz. öğrencilerimize kendi oyuncaklarını yaratmayı, oyun kurmayı, liderlik yapmayı, eleştirel düşünmeyi, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, hikaye anlatmayı öğreterek geleceğe eksiksiz bireyler kazandırıyoruz.

Okul öncesi, eğlenerek öğrenmenin esas olduğu, çocuğun hayata dokunmaya başladığı bir dönemdir. Eğitici ve öğretici ortamlarımızda öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, kültürel ve dil gelişiminde fark yaratıyoruz.Öğrenci ve etkinlik odaklı etik değerleri destekleyen eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi ilkokula daha da önemlisi hayata .

ONLINE KAYIT FORMU