Robotik Kodlama Eğitimi


Robotik Kodlama Eğitimi

Robotik Kodlama Eğitimi

Kodlama eğitimi, öncelikle çocuklar olmak üzere, bireylerin algoritmik düşünme ve sorunlara karşı çözüm üretme konusunda yaratıcılık kazanmasını sağlar. Robotik Kodlama Eğitimi ile öğrencilerimiz, olaylar içerisindeki neden-sonuç ilişkilerini daha doğru bir şekilde kurabiliyorlar. Bu da kendilerini problem çözme konusunda fazlasıyla özgüvenli ve yaratıcı bir hale getiriyor. 

Robotik kodlama eğitimi, bilgisayar, yazılım, makine, teknoloji ve kontrol birimleriyle alakalı olarak uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanına sahiptir. Kodlama eğitimi, başlı başına yüksek bir donanıma sahiptir. Bu alanda gelişen öğrencilerimiz hiç şüphesiz geleceğin mesleklerinden olan yazılım mühendisliğine adım atabilir sonrasında dünyayı değiştirecek projelerde kendilerini gösterebilirler. Robotik kodlama ise yazılımdan biraz ayrılmakta olup daha niş bir çalışma alanına hizmet etmektedir. Daha çok elektrik ve yazılım bütünlüğünden oluşan robotik kodlama, öğrencilerin hayal güçlerini, hedef belirleme ufuklarını genişleterek mekanizmaların tasarlanmasına ve kontrol işlemlerinin oluşturulmasına yönelik bir gelişim vaadeder. Bu da teknoloji dünyası için çok büyük bir başarıdır. 

Robotik Kodlama Nedir?

Herhangi bir proje dahilinde herhangi bir amaç doğrultusunda tasarlanan bir robotun hareketlerini ve çalışma   mekanizmalarını kontrol edip yönlendirebilmek için yapılan kodlama çalışmalarına robotik kodlama denir. Soyut   kavramların daha somut hale getirilerek ortaya çalışan bir mekanizmanın çıkartılması, öğrencilerin dersleri çok   daha kolay öğrenmesini sağlamaktadır. Robotik kodlama, dünyada hızlı bir şekilde gelişmekte olan bir bilim dalı   niteliğindedir. Artık dünya üzerinde pek çok işi robotlar üstlenmeye başlamaktadır. Bu anlamda geleceğin   mesleklerinden bir tanesi olarak görülen yazılımcılığın robotik kodlama alanı çok güçlü bir konuma doğru   ilerlemektedir.

Bizim hedefimiz öğrencilerimizi dünya ve insanlık için önemli projelere imza atabilecek alanlara teşvik etmemiz.   Bir yandan da eğitim sistemi içerisinde yeni yeni gelişmeye başlamış olan robotik kodlama derslerini kaliteli bir   şekilde işleyerek eğitim sistemimize bir can vermek istiyoruz. Nesillerimizin geleceğimiz olduğunun fazlasıyla   farkındayız.

ONLINE KAYIT FORMU