ORTAOKUL - Life İmportant Step

ORTAOKUL - Life İmportant Step

 

      Ortaokul, bilişsel düzey olarak çocukların okuduklarını ve hayatı anlamaya, anlamlandırmaya başladıkları dönemdir. Bu nedenle öğrencilerimizin meraklarını ve araştırma arzularını motive etmek temel hedefimizdir.

      Ortaokulu, liseye iyi bir hazırlık dönemi olarak değerlendirip öğrencilerimize mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standartı konusunda tanıtıcı bilgiler vererek etkili bir mesleki yönlendirme ve kariyer planlaması yapmalarına yardımcı oluyoruz.

       Sizlerin emaneti çocuklarımız için onların daha sosyal ve ça ğdaş bir şekilde yetişmeleri için ortam hazırladık.

       Bu ortamları yabancı İngilizce öğretmenleri, sosyal aktiviteler ve etkin fen laboratuarlarımızla destekledik.

      Hedefimiz, tam öğrenme modeli ile yeterli bilgi ve donanım kazandırdığımız öğrencilerimizi Delta farkı ile hayata bir adım önde başlatmaktır.