Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

      MİSYONUMUZ           

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

BAŞÖĞRETMEN M.KEMAL ATATÜRK

Misyonumuz Ulu Önder’imizin de belirttiği gibi irfanlı nesillerin en dinamik, en çağdaş, en başarılı ve dijital dünyaya hakimiyeti olan, aynı zaman da sosyal yaşamın içinde, kendi karakterini, vizyonunu, kimliğini rahatça yansıtabilen nesillerin oluşumu için çaba göstermektedir.

     VİZYONUMUZ

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmenlere dayalıdır.

BAŞÖĞRETMEN M.KEMAL ATATÜRK

Vizyon olarak ise etkin, kalıplarına sığmayan, aktif ve yeni dünyanın tüm beklentilerine karşılık verebilen öğretmenlerle parçadan bütüne, çağdaş medeniyetler seviyesinde bir eğitim planını güncelleyerek ana okulundan, liseye parmakla gösterilecek Delta düsturu ve olgunluğunu öğrencisine ve yaşamına yansıtacak bir politika izleyebilmektir. Kurum olarak globalleşen dünyamızda kendiniz geliştirdiğiniz sürece ayakta kalabilirsiniz. Bizlerde sizlerin ve toplumun beklentilerini  bilimin ışında net çizgi olarak benimsenmiş ve Atatürk ilke ve inkılaplarını bu ulu yolumuzun dinamitleri olarak belirlemiş bulunmaktayız.