İLKOKUL - Life First Step

İLKOKUL - Life First Step

 

 

  Çocuklarımızın iyi bir insan olmaları için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda onları etik ve insani değerlerimize uygun yetiştirmek gayesiyle ilkokulda sağlam ve güçlü bir eğitim sunuyoruz.

        Öğrencilerimize uyguladığımız takviye programlarıyla gereken hazırbulunuşluluk seviyesine ulaşmalarını sağlayarak onları bir üst öğrenime hazırlıyoruz. Asıl hedefimiz çocuklarımıza soru çözmeyi değil hayatı çözmeyi öğretmektir. Dil becerileri en üst düzeyde olan, geleceği tasarlayan, hayal kuran ve hayallerini gerçekleştirmek için asla pes etmeyen bireyler yetiştiriyoruz.

        Delta Okullarında mikro eğitim modeli ile öğrenme, keşfetme ve araştırma esastır. Daha başarılı bireyler için tasarlanmış mikro eğitim modelimizde kişisel gelişimin yanında öğrencinin bütün yönleriyle ilerlemesi göz önünde bulundurulur.

        Akademik programın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, rotasyonlu etkinlikler, sınıf ve okul rutinlerinden oluşan öğrenim deneyimleri öğrencilerin okul öncesi programından ilkokula geçişlerini ve bir sonraki eğitim seviyesi olan ortaokula hazırlanmalarını hedefleriz.