ANAOKULU - Word Happy Kids

ANAOKULU - Word Happy Kids

        Okul öncesi eğitim ve öğretim programı her öğrencinin farklı geçmişini göz önünde bulundurarak onun kişiliği, gereksinimleri ve kabiliyetleri üzerinde yoğunlaşır. Öğretmenleri öğrencinin bireysel özelliklerine en uygun eğitimi sunmaya yönlendirir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin var olan ilgi alanları, gereksinimleri, kuvvetli yönlerinden başlar ve onların öğrenmelerinin ve seçimlerinin sorumluluklarını almalarını hedefler.

        Delta Okullarında okul öncesi eğitim kreş ve ana okulu olarak ikili konsept şeklinde düşünülmüştür. Birçok eğitim kurumlarında bu ayrım bulunmamaktadır. Güncel nesil incelendiğinde çocuklarımız her eğitimi dijital sistem üzerine aldıkları için eski dönemlerdeki motor gelişimler aktif değildir.

       Kreş eğitimine özen gösterilmelidir ki oyun ortamından uzaklaşmadan eğitim ve öğretim sürecinde sorumluluk aşılanarak gelişim tamamlamak ve okul sevgisi aşılamaktır.Ana okulunda ise öğrencilere hem her şeyi biliyormuş hem de hiçbir şey bilmiyormuş gibi eğlenceli ama yüzeysel tüm okul eğitimleri verilmektedir.Delta okulları olarak, erken çocukluk eğitiminin çocuklarımızın geleceği için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz.

          Ve gelecekte sahip olunması gereken bazı yeteneklerin ilk adımını okuluzda atıyoruz. öğrencilerimize kendi oyuncaklarını yaratmayı, oyun kurmayı, liderlik yapmayı, eleştirel düşünmeyi, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, hikaye anlatmayı öğreterek geleceğe eksiksiz bireyler kazandırıyoruz.

       Okul öncesi, eğlenerek öğrenmenin esas olduğu, çocuğun hayata dokunmaya başladığı bir dönemdir. Eğitici ve öğretici ortamlarımızda öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, kültürel ve dil gelişiminde fark yaratıyoruz.Öğrenci ve etkinlik odaklı etik değerleri destekleyen eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi ilkokula daha da önemlisi hayata .