Modern Dans


Modern Dans

Modern DansModern dans tekniği, bedensel farkındalığı geliştirerek özgürce hareket etmenin yollarını araştırır. Bedeni keşfetmek, güçlendirmek, esneklik kazandırmak ve dayanıklılığı artırabilmek için içeriğinde çeşitli çalışma teknikleri barındırır. Modern dans tekniği fiziksel kazanımların yanında beden ve zihin arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlar. Bedenin hareket kapasitesinin çok çeşitli olanakları olduğu bilinciyle, mekan ve beden arasındaki ilişkiyi geliştirerek, hayal gücünün ve yaratıcılığın sınırlarıyla oynayabilmenin yeni yollarıyla tanıştırır. Bedeniyle tanışmak, hayatla ilgili yeni ve yaratıcı iletişim yolları bulmak