Hızlı Okuma


Hızlı Okuma

Hızlı OkumaHızlı okuma, bir beceri ve araçtır; katiyen amaç değildir. Elde edilmek istenen her beceri gibi, öğrenme ve geliştirme sürecinde gayret ve çaba gerektirmektedir. Maddi bir karşılık ile satın alınacak veya sahip olunacak bir şey değildir. Aksine sürekli çaba göstermek ve zaman harcayıp gerekli çalışmaları yapmak gerektirmektedir. Çaba ve gayret gösterildiğinde okuyucuyu motive edecek gerekçeler olursa, bu iş sevilerek ve herhangi bir yorgunluk belirtisi gösterilmeden yapılır.